cảm giác mang mắc cài

Cảm giác khi mang mắc cài

Cảm giác khi mang mắc cài

Hiện nay, những loại mắc cài mới, loại tự gài (self-ligation) giúp giảm thiểu tối đa lực tác động lên răng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả di chuyển răng và rất ít gây khó chịu trong quá trình điều