chỉnh răng có đau

Chỉnh hình răng có gây đau hay không?

Cảm giác khi mang mắc cài

Việc chỉnh hình răng có gây đau? Trong việc điều trị chỉnh hình răng, không nên vượt quá ngưỡng chịu đựng của người bệnh. Để giảm bớt sự đau đớn, người ta có thể sử dụng thuốc giảm đau loại