chỉnh răng hô nhẹ

Phẫu thuật chỉnh hình hàm để giảm bớt hô răng

Phẫu thuật chỉnh hình hàm để giảm bớt hô răng

Nếu răng chỉ hô với số lượng ít, ở vài răng hàm trên hoặc hàm dưới, đặc biệt là răng cửa với mức độ hô vẩu ít thì có thể không nhất thiết phải niềng răng. Khi đó bọc răng