dấu hiệu răng

Những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm từ răng

Những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm từ răng

Đau răng Đột ngột đau răng khi ăn là dấu hiệu sâu răng. Một loại vi khuẩn đặc biệt chuyển đường hấp thụ thành axit, dẫn đến sâu và hình thành các lỗ trên răng. Những lỗ này càng lớn,