kinh nghiệm niềng răng

Dịch vụ niềng răng uy tín

Dịch vụ niềng răng uy tín

Trong nhiều trường hợp, hàm duy trì được sử dụng sau khi tháo mắc cài để duy trì và giữ đúng vị trí cho răng. Hàm duy trì làm bằng nhựa cứng giữ răng khỏi những di chuyển để tránh