kỹ thuật niềng răng

Dịch vụ niềng răng chất lượng cao

Dịch vụ niềng răng chất lượng cao

Chỉnh hình răng mặt hay niềng răng là một lĩnh vực mũi nhọn của Trung tâm .  Các răng mọc lệch lạc trên cung hàm sẽ được sắp xếp lại bằng các phương tiện, vật liệu và kỹ thuật mới.