lấy tủy răng

Dịch vụ chữa tủy răng chất lượng cao

Dịch vụ chữa tủy răng chất lượng cao

Với các trường hợp răng đã làm mão răng sứ bị viêm tủy (khi làm mão chưa lấy tủy) thì thực hiện lấy tủy xuyên mão cũng theo các bước nêu trên, khi lấy tủy và bít ống tủy xong