thông tin chỉnh răng

Những điều cần biết về chỉnh hình răng miệng

Những điều cần biết về chỉnh hình răng miệng

Những điều cần biết về chỉnh hình răng miệng – Khi mang khí cụ chỉnh răng, cần phải tránh các loại thức ăn dai, cứng có thể làm sút hoặc hỏng khí cụ. Cần chú ý vệ sinh răng miệng